آخرین مطالب

نشانه شناسی سیمیوتیک در معماری

نقدی بر نماسازی مدرن و سنتی در دزفول فرهنگی - اجتماعی

نقدی بر نماسازی مدرن و سنتی در دزفول

  بزرگنمایی:


مقاله تحلیلی/
سید نظام الدین امامی فر 
استادیار دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد

    مدتهای پیش فضای مطالعه درمورد هویت فرهنگی و ملی  که در اثر مقابله با این روشنگری تاریخی در کشور داغ شده بود مباحثی تحت عنوان "پان ایرانیسم " در حوزه های جامعه شناسی ، فلسفه ، ادبیات ، هنر ، شکل گرفت که می توان بروز نشانه های تصویری آنرا در گونه هایی از تظاهرات این تفکر دربرخی از هنرها نظیر معماری دید ، اجرا وچسباندن سرستونهای و سربازان هخامنشی در بدنه ساختمانهای عمومی و شخصی ...