آخرین مطالب

چالش کرونا چرا؟ چیست؟ چگونه؟به قلم دکتر علیرضا صدرا

چالش کرونا چرا؟ چیست؟ چگونه؟به قلم دکتر علیرضا صدرا سیاسی - اجتماعی

چالش کرونا چرا؟ چیست؟ چگونه؟به قلم دکتر علیرضا صدرا

  بزرگنمایی:

چالش کرونا
چرا؟ چیست؟ چگونه؟
کرونا، با فراگیری جهانی و جهش های پی در پی، بسیاری از کشورها را با چالش جدی بیماری و تلفات سنگین انسانی مواجه ساخته است. حتی با مشکلات اقتصادی با بسیاری تبعات امنیتی، حاکمیتی و سیاسی و بلکه روحی، روانی و فرهنگی درگیر نموده است. پرسش اصلی این بوده که جریان کرونا چه میباشد؟ پرسش های فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟
پرسش و چالش نخست همچنان این بوده که؛ یک.بُروز و انتشار این ویروس و نیز جهش های دنباله دار آن واقعا: 1.طبیعی بوده و است؟ یا 2.بیوتروریسم بوده و میباشد؟ یا 3.آزمایشگاهی و دستکاری گشته اما خروج آن، تصادفی بوده و از کنترل خارج شده است؟ و دو.سرعت، سهولت و شدت انتشار، واگیری، فراگیری کُشندگی آن، غیر قابل پیش بینی بوده است؟ حتی برای کشورهای مدعی و یا احیانا موثر در حداقل گسترش آن میباشد. 
پرسش و چالش دوم.1.چرا ظاهرا و نخست چین و بعد ایران آلوده و گرفتار شدند؟ بسیاری از کشورهای همجوار یا غیر همجوار چین که چه بسا هم رفت و آمدهای بیشتری با چین داشته و هم از حیث زیرساختهای بهداشتی و درمانی (شبکه سراسری بهداشت عمومی، تربیت پزشک و پیراپزشکی و داروسازی)، اصلا قابل قیاس با ایران نبوده، یا دیرتر و یا کمتر ویروسی شده اند؟ 2.یک.در حال حاضر نیز حداقل برخی کشورها بسان افغانستان، عراق و حتی سوریه (که نگارنده اخیرا در سفری بدانجا شخصا شاهد بوده)، ظاهرا میزان آلودگی و تلفات کمتری نسبت به ایران دارند. با اینکه اعمال محدودیت ها توسط دولت ها و نه رعایت حداقلی ضوابط (ماسک، فاصله گذاری، عدم تجمع، ...) توسط مردم آنها و حتی نه درصد واکسیناسیون عمومی را در مقایسه با ایران ندارند. آیا اخبار و گزارش های کرونایی را نگرفته یا ارایه و منتشر نشده اند؟ دو.یا آمار و ارقام را کمتر اعلام کرده یا اصلا اعلام نمیکنند؟ سه.یا اینکه از حیث ژنتیکی یا سبک زندگی و در نتیجه ایمنی، بدن ایرانی ها مقاومت کمتری دارد؟ چه ژن یا سبکی است؟ چهار.یا احیانا این ویروس روی ژن خاصی مثل ایرانیان تاثیر بیشتری میگذارد؟ چه این یروس و جهش و انتشار آن، طبیعی بوده یا مهندسی شده سهوی یا عمدی باشد. برای روشن شدن مطلب:
اول.در هر صورت بایسته بوده نیروها و نهادهای علمی و راهبردی و از جمله سازمان دفاع غیر عامل کشور بصورت جدی به واکاوش و پاسخ بدین پرسش ها بپردازند. بویژه اینکه اگر هم این ویروس، بیوتروریسم نبوده ممکن نیست گروهها و دولتهای تروریستی همانند امریکا، صهیونیسم جهانی و اسرائیل حتی عربستان سعودی و یا ضد انقلاب را بفکر توطئه سوء استفاده از این اسلحه خطرناک مثلا روی فلسطینان، یمنی ها و حتی ایران بیاندازد؟ جنگ و حمله ویروسی از بدترین جنگ های سخت، نیمه سخت و نرم، و حتی حملات شیمیایی و اتمی کم هزینه تر و مخربتر نمیباشد؟ بویژه اینکه مثل همین ویروس کرونا، آغازگر نیز مشخص نبوده و نباشد.
دوم.متأسفانه در کشور ما بسبب سیاست زدگی افراطی زیاد، زاید و زیانبار همچنان که کوچکترین چیزی را جناحی بازی تنازعی سیاسی کرده به بداخلاقی و بدزبانی تاسف آور و توهین و تهمت بر علیه هم و تعارض، تنازع و تخریب هم نمی کشانیم؟ این در نهایت سلب اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اعتماد اجتماعی نظام کشیده نمی شود؟ همچنین بحران منحوس کرونا نیز بر این نحوست نیافزوده است؟ الف.تا دیروز واگیری کرونا و برخی مشکلات و حتی اشکالات منشاء آن در کشور را، جناح مخالف به ناکارامدی دولت قبل تعبیر میکرد. دوست و دشمن نیز سیاه نمایی میکردند. برخی هم هنوز نیز مشکلات امروز دولت جدید را همچنان و تا آینده ها، ناشی از اشکالا دولت دیروز میخوانند. در هر صورت چه مثلا با اعمال برخی محدودیت ها، از تجمعات یا سفرها و مشاغل جلوگیری کرده بنوعی توهین میشد. چه جلوگیری نکرده بنوعی دیگر تحقیر میگردید. حال اینکه در کشورهای پیش گفته تقریبا بسیاری تجمعات برقرار بوده و مشاغل و دانشگاه ها و حتی مدارس و دانشگاهها تعطیل نیستند. باز هستند. این در حالی بوده که مدارس و دانشگاه ها در ایران، یک و نیم سال گذشته مجازیند. در نتیجه رعایت شیوه نامه های بهداشتی اگر چه نقش تعیین کننده ای در کنترل کرونا داشته اما با توحه به کشورهای گفته شده که رعایت نمی کنند، این شبهه نمی تواند تعیین کننده بوده باشد. ب.اخیرا نیز برخی آن را تا مخالفت رهبری با واکسنهای امریکایی و انگلیسی کشانیده اند. حال اینکه مانند همین کشورهای پیش گفته اصلا یا واکسن نزده و یا نسبت بایران بسیار کمتر مردم خود را واکسینه کرده اند. کما اینکه کشورهایی نیز که درصد بالاتری واکسن زده اند، هم اینک باز و همچنان مصون نبوده و در معرض آلودگی و تلفات بالا حتی با آمار اعلامی رسمی که بسیاری مدعیند قطعا آمار واقعی بمراتب بیشا اینها می باشند. در نتیجه این شبهه نیز نشانی غلط بوده و غلط انداز است. گذشته از اینکه امریکا، با تحریم مالی و بانکی حتی در راه خرید واکسن را از سایر کشورها، اخلال ایجاد میکند. آنوقت بما واکسن میدهد. مگر بخواهد مردم ما، موش آزمایشگاهی آن باشند. چنانکه حتی برخی نیروها و نهادهای اسرائیلی، مدعی تزریق آزمایشی واکسن اهدایی امریکایی میباشند. چه بسا خود این بازی خطرناک جناحی در زمین ضد تبلیغات روانی دشمنان بر علیه هم و بزیان کشور باشد. تدریجا که دولت جدید را نیز مورد تهاجم قرار داده و در آینده نیز مورد تخریب بیشتر قرار خواهد داد. خطر و تخریب اینها از کرونا اگر بیشتر نبوده که هست، کمتر نمی باشد. کاشکی فرصت طلبان خود خواه (قدرت و مقام طلب، شهرت طلب و منفعت طلب) حداقل دست از سر کچل کرونا و کشور بر میداشتند. بعید است. با آروزی محال کاشکی به تحریف افکار عمومی و انحراف حرکت عمومی نمی پرداختند. چه برخی روشنفکرمآبان سیاسی حرفه ای که بجای نظریه سازی زمینه ساز پیشرفت میتوانستند بوده با جدل زمینه سوز شده اند. چه بعضی جناحبازان سیاسی مدعی خدمت، که بجای کادرسازی و برنامه سازی فرصت ساز، با جدال انگیزی و بجای رقابت سالم و سازنده هم افزاء، با تنازع سیاسی غیر اخلاقی و ضد انسانی خویش، هر دو فرصت سوز شده اند. چنانکه رکود تورمی کشور که ناشی از بی برنامگی، عدم کادرسازی و روزمره گی بوده، کمتر از کرونا نبوده و تهدیدات و تحریمات و نیز ضد تبلیغات روانی و نرم بیگانگان و عوامل منطقه ای و داخلی آنها نیز مزید بر علت است. بقول معروف بدینان بایستی اعلام کرد: «ما را بخیر شما امید نیست شر مرسانید». بلکه خدمات زحمت آفرین شماها را نخواستیم.
از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت بنموده ما را مس کنید
همگی بایستی مواظب بوده و به کاهش آسیبهای کرونا، کمک نمود. 
برامد
صد البته بایسته بوده؛ یک.الف.شیوه های بهداشتی رعایت گسترده تر شده و ب.واکسیناسیون تا حد اطمینان بخشی تکرار و تکمیل گردد. دو.ضمن اینکه تقویت و گسترش زیربناهای واکسن سازی و داروسازی کرونا و غیر کرونا (نیروسازی، مواد اولیه سازی و خطوط تولید و تجهیزات سازی و دانش فنی)، در کشور که سابقه دیرینه و توفیقات زیادی داشته، بیش از پیش بایستی مورد توجه جدی واقع شود. سه.اما ظاهرا نبایستی در سبب فراگیری کرونا در ایران؛ الف.ساختار پروتئینی ویروس کرونا در آسیب رسانی از سویی و ب.ژنتیک خاص ایرانی در آسبپذیری سویه متقابل را از نظر دور داشت. نیروها و نهادهای تخصصی قوی و امین ترکیبی طب جدید (از حیث آسیب شناسی و جزء درمانی) و طب سنتی (از حیث علت درمانی و ایمنی سازی) بصورت مشترک می توانند اینرا واکاوی کرده و راه برونرفت را در سبک زندگی و الگوی سلامت نشان دهند. بویژه با توجه به اینکه نمی توان از عدم ورود و تشدید آلودگی و کشتارِ گونه جهش یافته لامبدا، بعد از گونه دلتای جاری در آینده نزدیک مطمئن بود، سه.با پیش فرض احتمالی بیوتروریسم ولو نه بدبینانه نگران کننده، شایسته بوده هشدار داده و هشیاری و آمادگی ملی خویش را افزایش بخشیم. در عین حال بایسته نبوده دچار غفلت خوش باورانه و ساده لوحانه شویم. که نشده و نمی شویم. انشاء الله!
علیرضا صدرا: 11/6/1400نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

گروه سنی 18 سال به بالا در دزفول برای واکسیناسیون کرونا فراخوان شدند

گل یا پوچ وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

بزرگداشت شهریار و روز شعر و‌ادب در "جوانه ها"ی رادیو فرهنگ

سرپرست فرمانداری مهران: به مرز مهران مراجعه نکنید/ عودت 70 مراجعه کننده در 48ساعت گذشته

رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد تایید واکسن «جانسون‌وجانسون» و مجوز مصرف اضطراری به «اسپوتنیک لایت» در ایران

سرپرست شهرداری هندیجان : برپایی نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت هفته دفاع مقدس

له شدن مرد اسفراینی زیر پیکان خودش .

بالگرد نتوانست در محل آتش سوزی جنگل‌های کوه "نیر" نیروها را پیاده کند

مسجدی: ویزای عراق برای زائران اربعین رایگان است/ زائران حتما گواهی تزریق واکسن داشته باشند

مسئولین از توان محققان برای آسیب شناسی حوادث یاری بخواهند

سخنگوی قوه قضاییه: حسن رعیت به 35 سال حبس محکوم شد/ مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از روند پروژه های در حال اجرای کاهش تلفات

با تصویب مجلس واردات خودرو آزاد می شود

اروپا: ایران بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات برگردد/ لغو تحریم‌های هسته‌ای یک بخش ضروری برجام است

پلمب 4 کارگاه و 3 نمایشگاه اتومبیل در شوش

اجرای طرح «ایران یاران جوان» در شهرستان شوش

هفتمین مرکز تجمیعی واکسیناسیون دزفول راه اندازی شد

در برنامه «به وقت ایران» مطرح شد؛ نیلی احمدآبادی: ما در بحران کرونا نشان دادیم که بلد نیستیم بحران را مدیریت کنیم

حمایت عتبه حسینی(ع) از سوگواره تصویر دهم

ماجرای رخنه رانت و مافیا در میدان الغدیر اهواز

پویا پورمعانی،تهیه کننده ومدیرعامل موسسه نگاه سینماگران پویا در افتتاحیه املاک هنرمندان:برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشت

مرگ تلخ پسر 17 ساله در زاینده رود.

روزگار سخت بازماندگان کرونا به قلم علی استوان

دو کار نیک در یک قالب عکس زیبا (کلیپ )

همدلی به روایت صبح ملت نیوز از مردم حاشیه نشین و مستمند کارخانه های آجر پزی تهران

در گفت‌وگوی تلفنی رییسی و پوتین مطرح شد ابراز امیدواری روسای جمهور ایران و روسیه برای دیدار در آینده نزدیک

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: واکسن به دلایل مختلف به دستمان می‌رسد/بانک مرکزی و وزارت خارجه پای ثابت جلسات هستند

معاون فنی و عملیاتی اورژانس مطرح کرد مردم به مرزهای زمینی مراجعه نکنند / لزوم جلوگیری از همه‌گیری "اطلاعات غلط"

معاون درمان علوم پزشکی اهواز عنوان کرد رنگ‌بندی شهرها یک‌شبه تغییر نکند / لزوم راه‌اندازی تیم‌های سیار واکسیناسیون

امیرعبدالهیان در کمیسیون امنیت ملی مجلس: رویکرد ایران در قبال افغانستان تلاش برای تشکیل دولت فراگیر است

ماجرای رخنه رانت و مافیا در میدان الغدیر اهواز

درخواست اعضای تعاونی مسکن مهر شهرستان هندیجان از رئیس جمهور

بخشدارمرکزی امیدیه خبرداد: باافرادسودجو که غیرقانونی به فروش اراضی وزمینهای کشاورزی

بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان درباره سفر رئیسی به این کشور

محسنی اژه‌ای: بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی برای حل مشکلات معیشت روزانه مردم تدبیر کنند

خودکرده را تدبیر نیست

عدم ارائه تصویر واقعی از فضای دادگاه و جلسات رسیدگی در سریال افرا

پلمپ 7 قلیان سرا ومرکز عرضه دخانیات درشوش

دیدار مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان با ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

روایت مستندی از بی آبی در ریگ متین در رادیو فرهنگ

معرفی مسجد جامع کبود یزد در "نشان" رادیو فرهنگ

تاثیر توجه والدین به تربیت کودکان در پیشگیری از انحرافات

معاون سیاسی وزیر کشور گفت : وزارت کشور در دوره جدید هر نوع مشارکت سیاسی را تقویت می‌کند

سندروم فراری دادن هنرمندان و دزدان !به قلم الهه منگری

آخرین شب از یازدهمین سوگواره عاشورائیان با حضور مسولین ورعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز برگزار شد.

جرمی به نام هنر و شادی

کشف 60 هزار لیتر نفت خام سرقتی در "شوش"

ذبیح‌الله مجاهد: مدتهاست ساکن کابل هستم، درست بیخ گوش آمریکایی‌ها!

گروسی: دولت جدید ایران رویکردهای سرسختانه‌ای درخصوص برنامه هسته‌ای دارد/وعده‌ای از ایران نگرفتم